En fråga som man ofta får är “Vad är en personlig coach, och varför skulle jag behöva en sån?”. Jag återkommer till frågan varför just du skulle behöva en personlig coach, och försöker först förklara vad en coach är för något. För att på ett bra sätt kunna förklara vad en personlig coach är, är det nog lättast att först förklara vad det inte är för något.

Vad en personlig coach inte är

En personlig coach är inte en terapeut. En terapeut behandlar olika eventuella hälsoproblem som du kan ha.

En personlig coach är inte en psykolog. En psykolog har en psykologexamen, och ägnar sig åt psykologi. Psykolog är kunskapen om människans beteende och psykiska funktioner.

En personlig coach är inte en mentor. En mentor är någon som vägleder någon genom att ansvara för sin adepts personliga utveckling på ett eller annat sätt. En mentor arbetar väldigt mycket genom sin egen livserfarenhet.

Av de ovan nämnda yrkena är det nog mentor som trots allt ligger närmast en personlig coach. Men jag skulle nog vilja säga att det är två skillnader på hur en coach och en mentor arbetar.

Skillnaden mellan en coach och en mentor

Den första skillnaden är att en coach arbetar mer med att locka fram tankarna som leder till förändring och utveckling hos sin klient, än att som en mentor förklara att “så ska man göra” utifrån sin egen livserfarenhet. Detta är en ganska viktig skillnad, eftersom coachens tillvägagångssätt ger mer långvariga resultat. När någon berättar att du ska göra si och så för att lyckas, eftersom det var så som den personen gjort det, är det lätt att man efter ett tag “tröttnar” och slutar. Se bara hur det går med alla som testar alla dessa dieter som de läser om i olika skvallertidningar. En så kallad expert talar om att du ska göra si och så. Man testar, men tankarna sitter inte förankrade i ens hjärna, och man hoppar av dieten lika snabbt som man började den.

När man i stället får hjälp att själv komma fram till hur man ska göra för att nå en förbättring, så sitter de tankarna kvar i ens hjärna på ett helt annat sätt, och det är mycket lättare att verkligen ge sitt allt för att uppnå det man vill uppnå.

Den andra skillnaden är att en mentor lär ut det som den personen själv har gjort eller varit med om. En coach däremot behöver inte ha lika stor erfarenhet av just det som man vill uppnå. Men coachen har däremot väldigt bra frågor, tankar och arbetsmaterial, för att hjälpa sin klient att utveckla sina tankar och komma fram till vad som behöver göras eller utvecklas.

Bättre och mer ihållande resultat

Detta tillvägagångssätt ger ett mer ihållande och långvarigt resultat. Klienten brukar även få ett mycket bättre förstående för varför han/hon bör göra och tänka just på det sättet, i stället att man blir beroende av en mentor som hela tiden talar om för en vad man ska göra.

Resultatet av arbetet med en personlig coach blir mer skräddarsytt för att passa just dig på bästa sätt, i stället för resultatet av att arbeta med en mentor, blir väldigt format efter vad som fungerat för den personen som är mentorn.

%d bloggare gillar detta: