Det här med att sätta upp mål, och sedan försöka klara av dom, är ju något som vi alla gör. Hur många är det inte till exempel som sätter upp de så kallade nyårslöftena om att gå ner i vikt varje nyår. Tyvärr är det inte så många som klarar av sina uppsatta mål. När det gäller just de berömda nyårslöftena, så brukar de tyvärr oftast vara väldigt kortlivade. Detta pga att väldigt många gärna hoppar på det här med att sätta upp en massa mål, oftast om att man ska bli mer välmående eller bättre på något sätt, men det är tyvärr väldigt få som vet hur man sätter upp sina mål på bästa sätt för att sedan klara av dom på ett effektivt sätt.
Forskningen visar att personer som sätter upp mål är mer framgångsrika. Men om man inte vet hur man sätter upp mål på rätt sätt, kan resultatet bli det motsatta.
Tyvärr är det många som inte klarar av sina mål. När de inte ser någon framgång, ger de upp. De känner sig misslyckade, och tappar lusten att sätta upp nya mål i framtiden.
Allt handlar om att lära sig sätta upp mål på rätt sätt.
Jag tänkte här beskriva hur du klarar av att uppfylla dina uppsatta mål.

Varför detta målet?

Det första man måste fundera på är varför man vill klara av det uppsatta målet. Vad betyder målet för dig? Detta är något man bör fundera på ordentligt, och inte bara dra till med det första svaret som dyker upp för en. Om du till exempel sätter upp ett mål att du vill tjäna ihop din första miljon, räcker det inte med att tänka att man vill det bara för att man vill vara rik. Det skälet är inte tillräckligt känsloladdat för att hjälpa dig att uppnå det målet. Det gäller att hitta ett skäl som väcker starka känslor inom dig.

Om vi fortsätter på samma mål, att tjäna ihop en miljon kronor, så kan det första skälet vara att man då kan jobba mindre. Vi kan då fortsätta att fråga oss själva varför vi vill kunna jobba mindre. Skälet till det kan vara att vi vill kunna spendera mer tid med våra barn, och tvingas ha dom mindre tid på dagis och fritids. Vi kan fortsätta och fråga oss själva varför vi vill kunna spendera mer tid med barnen. Skälet till det kan vara att vi vill känna att vi är bättre föräldrar, och vill kunna ge våra barn ett så bra liv som möjligt. Varför vill vi känna oss som bättre föräldrar? Det kanske var så att vi själva har haft en dålig barndom med föräldrar som aldrig hade tid för oss, och därför vill vi ge våra barn en bättre uppväxt än vad vi själva fick. Där har vi nått ett skäl som väcker starka känslor inom oss, och som ger oss ett känsloladdat skäl till varför vi vill nå upp till vårat mål om att tjäna ihop en miljon kronor.

Det är viktigt att vi hittar ett känsloladdat skäl till varför vi vill nå detta målet. Annars är det stor chans att det bara blir ännu ett mål som vi har struntat i eller glömt bort om en vecka. Skriv gärna ner ditt mål ihop med en beskrivning om varför du vill nå detta mål på ett papper, och sätt upp det någonstans där du helst ser det flera gånger om dagen för att hela tiden påminna dig själv om varför du ska göra det du ska göra för att nå dit.

Långa eller korta mål?

Man kan säga att det finns två olika typer av mål. De är resultatorienterad mål och processorienterad mål.
Resultatorienterade mål är det stora målet du siktar mot i framtiden. Det är dit du drömmer om att komma. Det kan ofta vara det stora målet du har hela året på dig att nå fram till när du sätter upp dina nyårslöften.
Processorienterade mål är de små stegen på vägen för att nå det stora målet. De så kallade delmålen, som är viktiga att ha för att klara av att komma fram till ditt resultatorienterad målet. Det är ofta här som de flesta missar. Många säger till sig att i år ska jag bli smal, och få en fin figur. Men de har inga delmål uppsatta, så det stora målet känns efter ett tag omöjligt att nå upp till, och man ger upp.

Du har aldrig 100% kontroll över om du kommer nå fram till ditt stora slutmål. Du har inflytande på om du kommer komma dit, men aldrig kontroll på det går. Vad du däremot har kontroll över, är processen för att komma dit, genom att göra vad som krävs för att klara av dina små delmål. Du kan aldrig säga till dig själv att jag ska gå ner 10 kilo under det här året. Men du kan däremot säga till dig själv att du ska röra mer på dig, eller att du ska äta mer nyttig mat, vilket i sin tur kommer ge resultatet att du kommer gå ner i vikt.

Vad du än har för stort slutmål, är det viktigt att du bryter ner det i mindre delmål. Om du bara har ett stort mål att du till exempel ska gå ner 10 kilo i år, så kommer det alltid kännas som att du har alldeles för långt kvar till ditt mål, och det kommer alltid kännas som att du inte kommer någonstans. Du kommer troligtvis tröttna och ge upp efter ett kort tag.
Men om du i stället sätter upp små delmål om att du ska gå ner 0,9 kg i månaden, så kommer det kännas mycket lättare. 0,9 kilo känns mycket mer lätthanterligt, och du kommer varje månad känna att du har klarat av ditt mål. Du kommer känna dig som en vinnare 12 gånger på ett år, i stället för att i stort sett hela året känna dig som en förlorare som aldrig kommer fram till ditt mål.

SMARTA mål.

När man planerar sina mål är det bra om man kan följa konceptet S.M.A.R.T. SMART är en förkortning och bokstäverna står för:
S = Specific
M = Measurable
A = Attainable
R = Relevant
T = Timely

“Specific” är att målet ska vara detaljerat. Exakt vad är det du vill uppnå? Säg inte bara att du vill gå ner i vikt. Bestäm hur mycket du vill gå ner i vikt. Exakt hur många kilo vill du gå ner i vikt? Det är bättre att ha ett precist mål att försöka nå fram till. Annars kommer målet ändras hela tiden. Sätter man inte ett precist mål, kommer du omedvetet att sänka ditt mål mer och mer under året när det börjar ta emot.

“Measurable” är att du kan exakt identifiera när du nått fram till ditt mål. Hur kommer du se, höra eller känna när du nått dit? Det innebär att du kan bryta ner ditt mål i mätbara element. Att du känner dig gladare är inte mätbart. Men att helt slutat röka, och att du lever ett hälsosammare liv och äter grönsaker två gånger per dag är mätbart. Om du har ett mätbart och väldefinierat slutmål är det mycket lättare att sikta dit.

“Attainable”. Är ditt mål nåbart? Att sätta upp mål som är omöjliga att nå upp till, gör att du snart kommer tröttna och falla tillbaka i gamla spår. Visst är det bra att tänka att inget är omöjligt, men man måste tänka till lite och se om det är möjligt att nå dit man vill. Här kan det vara bra att dela upp målet i delmål och se om varje delmål är möjligt under den tiden man har på sig att klara av dom.

“Relevant” menar att målet verkligen måste vara relevant för dig att uppnå. Det här handlar om det jag beskrev i början, om att hitta det verkliga skälet till varför man sätter upp målet. Vill du verkligen driva ett stort multinationellt företag? Vill du verkligen ha tre barn och ett stressigt arbete? Om man saknar kunskap eller resurser som krävs för att nå målet, måste man titta på möjligheterna att skaffa dessa under resans gång. Huvudfrågan är, varför vill du nå detta målet? Vad är skälet bakom målet, och kommer detta målet verkligen åstadkomma det?

“Timely” innebär att du bör sätta upp en sluttid då du ska ha uppnått ditt mål. Har man ingen deadline, är risken att du aldrig kommer nå fram till ditt mål. Man kommer hela tiden skjuta på saker som känns jobbiga, och man tänker att man alltid kan göra det i morgon i stället. Sätt upp en deadline för ditt stora slutmål, och sätt även upp tider då delmålen ska vara slutförda med. Det är okey att ändra sin deadline om det händer något som gör att du inte kan följa din plan, men ändra inte din sluttid i onödan. Det ska verkligen vara något som gör att du inte kan klara den först uppsatta tiden.

Ha någon att stämma av med.

Många vill behålla sina mål för sig själv. Det är ett sätt att förhindra att andra tycker att man är tokig eller uppe i det blå när man berättar om sina nya uppsatta mål för dom. Det kan även vara för att man är rädd för att verka dålig om man ger upp eller inte klarar att uppnå sina mål. Men att behålla sina mål hemliga för omvärlden kan stjälpa en mer än det hjälper en. Men bör skaffa sig minst en person som håller koll på hur det går för en under resans gång. En som stämmer av att du faktiskt gör det som krävs av dig för att komma framåt. Det kan vara en coach som hjälper en att komma framåt, det kan vara en vän som man känner att man kan vara öppen emot, en mastermind grupp, eller ett team med medarbetare på arbetet. Det som är viktigt är att den som man rapporterar till verkligen är hård och ser till att du inte ger upp så fort det tar emot lite grann. Det får inte vara någon som själv aldrig sätter upp och klarar av några mål. Den personen måste stå emot när du vill ge upp, och verkligen peppa dig då att du ska kämpa lite hårdare än innan.

Man kan även sätta upp ett system med belöningar och bestraffningar. Om du missar ditt delmål eller inte gör det ni bestämt att du ska göra, får du någon typ av bestraffning. Det kan vara att du får betala en fin middag åt din vän, eller att du måste skänka en viss summa pengar till ett ändamål som du inte gillar att stödja. Likadant kan ni har ett system för belöningar när du klarar av dina delmål. Det här är ett väldigt effektivt system för att sätta lite press på dig att verkligen utföra det som du måste för att klara av dina delmål och i slutänden ditt stora mål. Sätt upp en tid varje vecka eller månad, då ni går igenom vad du gjort sedan senaste mötet, och vad resultatet av det blivit. Då får du dessutom beröm när du skött dig, vilket kommer göra att du känner dig mer framgångsrik och gör att du kommer ha lättare att jobba hårt för att klara av dina mål.

Du misslyckas inte. Du lär och utvecklas.

Om det är något delmål som du av något skäl inte klarar av, så ska du inte känna dig helt misslyckad av det. Alla misslyckas vi ibland av olika skäl. Se det som utbildning i stället. Sätt dig ner och analysera varför det inte gick som du hade tänkt. Lär dig av det, och förbättra inför nästa delmål. Det finns alltid nåt att lära sig av varje misslyckande.

När Thomas Edison skulle uppfinna glödlampan, gjorde han först 2000 misslyckade försök som inte fungerade. Men han såg det inte som misslyckanden. Han såg det som han lärt sig 2000 sätt att inte göra en glödlampa.

Det finns inte en enda riktigt framgångsrik entreprenör som inte har några misslyckade företag i bagaget. Många av de mest framgångsrika företagarna har en lång rad av konkurser i bagaget. Varje gång ett av deras företag har gått i konkurs, har de lärt sig något nytt, som de har haft nytta av när de startat det företaget som till sist blev en stor succé.

Man kommer aldrig nå fram till sina högt uppsatta mål, om man hela tiden ger upp så fort det tar emot lite grann. Man brukar säga att det som inte dödar, det härdar. Det ligger faktiskt något sant i det talesättet.

Fira din vinst. Även de små vinsterna.

Det är bra att sätta upp något sorts belöningssystem. Fira varje gång du klarar av nåt av dina delmål. Om du till exempel har ett slutmål att du ska gå ner 10 kilo under det kommande året, kan du sätta upp ett belöningssystem att för varje delmål som du klarar av får du köpa dig något nytt klädesplagg som passar din nya kropp bra. Man måste få känna sig som en vinnare när det går framåt, annars kommer det kännas som du har väldigt långt kvar till ditt slutmål.
Om du till exempel har ett stort slutmål att du ska utveckla ditt företag visst mycket under ett år, kan en belöning vara att du bjuder ut din man/fru på en fin middag varje gång du får en ny stor kund till ditt företag. När du ökat din omsättning med visst mycket, kan du boka en fin hotellweekend eller resa eller liknande.

Genom att ge dig själv belöningar även för dina små delmål, kommer du känna dig mer framgångsrik och det kommer kännas lättare att göra det som krävs för att uppfylla dina delmål.

Ha inte bara en stor belöning vid slutmålet. Se till att du har flera mindre belöningar efter vägen när delmålen är uppfyllda med.

Skriv journal.

Ett bra sätt att hålla koll på att det verkligen går framåt är att föra journal. När man säger det är det många som börja tänka på när man var liten och skrev dagbok, men det är faktiskt lite annorlunda att föra en effektiv journal.
Jag själv använder mig ofta av Best Self Journal, vilken jag tycker är upplagd på ett bra sätt. Den har ett upplägg på 13 veckor, vilket gör att året är uppdelat på fyra böcker, vilket är lagom lång tid för ett bra delmål.
I början av boken lägger man upp planen för upp till tre mål som man vill klara av under de kommande 13 veckorna. Man gör en liten plan över vad man måste göra för att nå dit, och man delar upp målen i mindre delar på ett bra sätt.

Varje vecka gör du sedan en mindre planering över vad du ska göra, och stämmer av varje vecka att du gjort det du ska ha gjort, och analyserar vad du lärt dig under veckan och vad du kunde ha gjort lite bättre.

Varje dag skaffar du dig en bra rutin med att tänka på saker som du är tacksam för och höger din motivation.

En journal är ett bra verktyg för att höja din moral och göra att du på ett effektivt sätt jobbar hårt för att nå varje delmål och få in en bättre rutin varje dag.

Arbeta alltid på att förbättra dig själv.

Se alltid till att du inte bara arbetar på dina delmål, utan hela tiden även arbetar på att förbättra och utveckla dig själv på något vis. Det kan vara att du varje dag läser böcker för att lära dig något nytt eller förbättra din kunskap inom något område. Det kan även vara att du lägger in motion och träning regelbundet i vardagen. Ju bättre trim och form din kropp är i, desto hårdare kan du arbeta för att nå dina mål. Det kan vara att utveckla din spirituella sida, genom meditation eller andningsövningar.

Det kan kännas som att man fyller upp sina dagar med ännu mer saker man måste göra, vilket gör att det kan kännas som man får mindre tid till att nå sina mål, men det är faktiskt oftast tvärtom. Ju bättre form både din kropp, din hjärna och ditt sinne är i, desto bättre kan du prestera på andra sätt. Du kan koncentrera dig bättre och längre, du har lättare att lära dig saker, du orkar arbeta längre och hårdare, och allt kommer kännas mycket lättare. Dessutom kommer du känna dig gladare och mer positiv.

En väldigt bra sak att göra, är att skaffa sig en bra och utvecklande morgonrutin. I nästan alla böcker eller artiklar man läser om hur framgångsrika personer kommit dit där de är idag, kan man läsa om att de har en tidig och effektiv morgonrutin. De är uppe tidigt på morgonen, och mediterar, läser, skriver journal och tränar på något sätt. Jag har tidigare skrivit en utförlig artikel om morgonrutiner, där du får tips om hur du skapar din egen rutin.

Skaffa hjälp.

Om du följer mina råd i den här artikeln kommer du komma långt när det gäller att sätta upp nya stora mål, och att nå upp till dom. Är det så att man ändå vill ha hjälp med att göra detta, så att man verkligen kan vara säker på att nå långt i sin utveckling, bör man skaffa sig en personlig coach. Då får man hjälp med att sätta upp målsättningar som man verkligen vill nå upp till, och man får hjälp med att under resans gång hålla koll på att man på bästa sätt är på väg i rätt riktning.

Gå in på min sida om coachning och kontakta mig, så kommer du få riktigt professionell hjälp att nå längre än du tidigare vågat drömma om och bli framgångsrik.

%d bloggare gillar detta: