Back to Linux

For a few years ago, I was very active in the Linux world. I was developing, translating and I even was Team Leader one year for the Swedish Ubuntu Community. Since then I have been working in both Mac OS X- and Windows-environment. But I feel more and more that I miss the Linux environment. OS X is quite okay to work in as a web developer, but I feel a bit too locked in, in that system. Windows is like a nightmare in every way.  It’s a terrible environment to work in, and we hardly need to talk about the security and privacy bit of the system. I’m very interested in computer security and I want to have control over my privacy when writing something on my computer or checking something up on the internet.

Continue reading Back to Linux

Shodan

Läste just en artikel om “Shodan”, en sökmotor som jag totalt missat innan. John Matherly heter mannen som skapade den.

Shodan är en sökmotor vars syfte är att leta reda på system som är uppkopplade mot internet. Allt från routrar, datorer och trafikljus… I många fall är det system med väldigt dålig säkerhet, så som standardlösenord från tillverkaren. Vid tester av sökmotorn har man tydligen utan problem kommit ända fråm til styrsystem för bl.a. elverk och vattenkraftverk.

Ganska skrämmande läsning, men bra att dagens dåliga rutiner vad gäller datasystem lyfts fram i ljuset tycker jag.

Här hittar ni artikeln om Shodan på SvD Näringsliv.

Här hittar ni sökmotorn.